RCJ

RCJ MULTIMEDIA & REKLAMA

Szanowni Państwo,

od 25 maja 2018 roku we wszystkich krajach Unii Europejskiej zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. dotyczące ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (dalej „RODO”).

W związku z powyższym, celem spełnienia obowiązku wynikającego z przepisów prawa, przekazujemy Państwu komplet informacji, na temat Państwa praw związanych z przetwarzanymi przez nas danymi osobowymi, które zostały przez Państwa dobrowolnie podane w treści formularza kontaktowego umieszczonego na stronie internetowej www.rcj.com.pl

Państwa dane osobowe podane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu obsługi zgłoszeń kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego. W tym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne i opiera się na Państwa zgodzie. Niemniej jednak, zgoda ta jest niezbędna dla złożenia zapytania w tej formie i udzielenia odpowiedzi za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Państwa dane osobowe podane w formularzu kontaktowym, mogą być przetwarzane w celu przesyłania Państwu informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W tym zakresie podanie danych osobowych jest także dobrowolne, oparte na Państwa zgodzie. Co istotne, zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu przesyłania informacji handlowych ma charakter odrębny i nie jest wymagana dla złożenia zapytania w formularzu kontaktowym i udzielenia odpowiedzi za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Informacje podstawowe dotyczące
przetwarzania danych osobowych

Administrator danych
Robert Jaskólski RCJ
Cel przetwarzania
obsługa zgłoszeń kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego
promocja, marketing bezpośredni, bezpośrednia reklama korespondencyjna
Podstawy prawne przetwarzania
Twoja zgoda
Prawnie uzasadniony interes Roberta Jaskólskiego RCJ
Odbiorcy danych:
Twoja zgoda
Prawnie uzasadniony interes Roberta Jaskólskiego RCJ

Szczegółowe informacje dotyczące
przetwarzania Twoich danych osobowych

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Robert Jaskólski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Robert Jaskólski RCJ (dalej: RCJ). Możesz się ze mną skontaktować w następujący sposób:
 • listownie na adres: ul. Panoramiczna 1/13, 71-447 Szczecin
 • przez e-mail: rcj@rcj.com.pl
 • telefonicznie: 512014114

2. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

RCJ będzie przetwarzać Twoje dane osobowe podane w formularzu kontaktowym w celu obsługi zgłoszeń kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego lub promocji, marketingu bezpośredniego, czy też bezpośredniej reklamy korespondencyjnej.
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:
Twoja zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a) lub art. 9 ust. 2 lit a) RODO),
przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

3. Okres przechowywania danych osobowych

RCJ będzie przechowywać Twoje dane osobowe podane w formularzu kontaktowym w celu obsługi zgłoszeń kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego lub promocji, marketingu bezpośredniego, czy też bezpośredniej reklamy korespondencyjnej – do czasu wycofania zgody lub sprzeciwu w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego celu.

4. Odbiorcy danych

RCJ będzie przekazywać Twoje dane osobowe:
 • dostawcom, którym zleci usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z RCJ i tylko zgodnie z poleceniami RCJ;
 • pracownikom RCJ. Pracownicy przetwarzają dane na podstawie upoważnienia RCJ i tylko zgodnie z poleceniami RCJ;

5. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
 1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 3. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 4. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
 5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 6. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, gdy RCJ przetwarza Twoje dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,
 7. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od RCJ Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby RCJ przesłał Twoje dane do innego administratora. Jednakże RCJ to zrobi tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które RCJ przetwarza na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody.
Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z RCJ (dane kontaktowe w punkcie 1 powyżej).

Prawo wycofania zgody
W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres korespondencyjny oraz adres e-mailowy RCJ.

Prawo wniesienia skargi do organu
Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Ta informacja realizuje obowiązek prawny. Nie wymaga ona żadnego Twojego działania.

Dlatego też, mając na uwadze powyższe, wypełniając formularz kontaktowy dobrowolnie oświadczasz:

 1. wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Roberta Jaskólskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Robert Jaskólski RCJ, podanych w formularzu kontaktowym moich danych osobowych w celu złożenia zapytania i udzielenia odpowiedzi na moje zapytanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Twoja zgoda jest niezbędna dla złożenia zapytania i udzielenia odpowiedzi).
 2. wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Roberta Jaskólskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Robert Jaskólski RCJ za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Twoja zgoda w tym zakresie nie jest wymagana dla złożenia zapytania i udzielenia odpowiedzi).

Stacks Image 44